Isaia 53 (I)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Încerc astăzi să vă prezint unul dintre cele mai uimitoare grupuri de coduri descoperit de cercetătorii Yakov Rambsel și Jeffrey Grant în cartea profetului Isaia capitlul 53.

Cei familiarizați cu teologia biblică știu că proorocul Isaia mai este numit și „evanghelistul Vechiului Testament”, pentru profețiile sale mesianice. Capitolul 53, în care ni se vorbește despre „robul Domnului”, Ebed Iahveh, este o profeție mesianică ce descrie cu multe amănunte pătimirile lui Mesia.

Isaia a scris cartea sa cu cca. 700 de ani înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, iar cele mai vechi manuscrise ale cărții Isaia au fost descoperite la Marea Moartă, Qumran, și au fost datate ca fiind mai vechi de sec. I î.Hr. La acestea se adaugă și textul Septuagintei, traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, realizată în sec. III î.Hr. Așadar, nu se poate obiecta că textul profeției ar fi fost redactat după nașterea și Învierea Domnului Iisus Hristos.
Descrierea făcută de profetul Isaia este precisă și uimitoare. Înțelepții evrei socotesc că pericopa profetică din Isaia cap. 53 se referă la poporul lui Israel și nu la o persoană singulară, Mesia, care avea să vină.

Cine putea cunoaște pe vremea când s-a redactat textul, în sec. 7 î.Hr., care vor fi ucenicii lui Iisus și contextul în care va pătimi Hristos. Putea cunoaște cineva, afară de Dumnezeu, numele Apostolilor, a lui Petru, Andrei, Ioan, Iacov și ceilalți, ale femeilor mironosițe, ale arhiereilor, a lui Irod, simbolul pâinii și al vinului, al lui Iona și al apei, luna când va pătimi, numele lui Mesia și multe alte amănunte legate de pătimirile și răstignirea lui Hristos? De bună seamă că Dumnezeu cunoștea toate aceste amănunte. Ceea ce este impresionant și totodată uimitor este faptul că aceste nume sunt ascunse în textul profeției mesianice din capitolul 53 de la Isaia.
Ne punem întrebarea firească dacă putea Isaia sau oricare om din vremea lui să ascundă aceste informații în textul profetic? Chiar de s-ar fi cunoscut aceste amănunte tot ar fi rămas dificil de redactat un text care să ascundă atât de multe informații legate de evenimentul descris în textul de suprafață.
Care sunt acele cuvinte ascunse despre care am amintit mai sus? Iată o parte dintre acestea enumerate mai jos:

– Iisus este numele Meu, nazarinean, Galileea, Mesia, Maria, Iosif, Salomeea, Iosi;
– Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Matei, Simon, Tadeu, Matia, preot;
– Caiafa, Anna, farisei, leviți, Irod, Roma, Cezar;
– ucenicii plâng, Șilo, Paști, Haggai, cruce, Aviv, Moria, să fie răstignit;
– pâine, vin, Iona, apă, mielul ispășirii, Lumina Domnului

Poate cineva crede că toate aceste cuvinte sunt rezultatul unor apariții întâmplătoare? Calculele statistice ne arată că acest grup de cuvinte compact nu poate fi rezultatul întâmplării.
Cercetarea începută de Yakov Rambsel a fost continuată de matematicianul Edwin Sherman, care a descoperit peste 1600 de coduri extinse.

(va urma)

Print Friendly, PDF & Email
Acest articol a fost publicat în Articole, codul Bibliei și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *