Numerele 153, 170 și 289 II

Să recapitulăm cele ce am prezentat până acum. Am amintit de multiplii lui 153 și 170 care apar în textele de la Matei 13, 48, Marcu 1, 17, Luca 5, 6; 5, 9; 9, 13, Ioan 21, 11, acolo unde se vorbește despre pești și pescuit. Și nu sunt singurele texte care conțin aceste structuri matematice.

Reținem că numerele 153, 170 și 289 sunt multipli ai lui 17. 153 = 17 x 9, 170 = 17 x 10, 289 = 17 x 17. Așadar, până acum vedem că numărul 17 și multiplii acestuia 153, 170, 289 se regăsesc în text acolo unde se vorbește despre pești și pescuit. Deși expunerea poveștii putea fi făcută și cu alte cuvinte, observăm că textul scris de Evangheliști este unul care conține structuri matematice evidente. Să fie aceste structuri rezultatul întâmplării? Puțin probabil.

Să continuăm analiză noastră.

Ne întoarcem la povestirea din Ioan capitolul 21. În versetul 6 Iisus zice: „Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți afla”. Această frază are valoarea 153 x 27. Dar ce este interesant este faptul că cuvântul „partea”, locul de unde ei au prins cei 153 de pești mari, are exact valoare 153.

„mreaja”
Ioan 21, 6: το δικτυον 153 x 8

„partea”
μερη 153

Aici este o altă cheia a structurilor matematice. Ne-am aștepta ca cuvântul grecesc ευρησετε, „veți afla” să corespundă modelului 153/170. În schimb el corespunde numărului 1024, un număr aparent irelevant. Însă pentru cei care au studiat informatică numărul le spune ceva. Le spune că este 2 la puterea 10, și un multiplu a lui 8 (128 x 8 = 1024). La început procesoarele lucrau pe 8 biți, apoi s-a trecut la 16, apoi la 32, ca să se ajungă astăzi la procesoare care lucrează pe 64 biți. Este un număr care accentuează împlinirea și concentrarea. Este întâlnit de multe ori în textul biblic.

Următoarea mențiune despre pești este în versetul 8 după ce Simon-Petru s-a aruncat în apă.

Ioan 21, 8: „trăgând mreaja cu pești”
συροντες το δικτυον ιχθυων 170 x 13 x 2

„trăgând mreaja”
συροντες το δικτυον 170 x 15

Există și alte structuri ale numărului 17 în multe fraze semnificative. Numărul 119 este foarte semnificativ și se factorizează 17 x 7. Știm că în Biblie, numărul 7 semnifică completul, „completudinea”, iar aici 17 x 7 indică un număr complet de pești. Din fraza „trăgând mreaja cu pești” avem „mreaja cu pești”.

Ioan 21, 8: „mreaja cu pești”
το δικτυον ιχθυων 17 x 7 x 13 x 2

Un lucru care apare în mod repetat este factorul secundar 13. În versetul următor citim: „Deci, când au ieșit la țărm, au văzut jar pus jos și pește pus deasupra și pâine”.
Ioan 21, 9: „și pește pus deasupra”
και οψαριον επικειμενον 153 x 13

„Iisus le-a zis: Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum”.

Ioan 21, 10: „din peștii pe care i-ați prins”
των οψαριων ων επιασατε 289 x 15 (17 x17 x15)

Fraza de mai sus are exact aceeași valoare de 289 x 15 ca și fraza din Luca 5, 9pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră”.

Ioan 21, 10: των οψαριων ων επιασατε 289 x 15 (17 x17 x15)
Luca 5, 9: επι τη αγρα των ιχθυων συνελαβον 289 x 15

Mai mult, cuvântul „pe care” din fraza „peștii pe care î-ați prins” , se referă direct la „pești”.

„pe care”
ων 170 x 5

Să mergem acum la Luca 24, 42, unde se spune că, după Înviere, ucenicii î-au dat lui Iisus să mănânce „o bucată de pește fript”. Ne amintim de relatarea din Ioan 21, 9 cu peștele pus deasupra pe jăratec.

„Iar ei încă necrezând de bucurie și minunându-se, El le-a zis: Aveți ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere” (Luca 24, 41-42).

Am văzut că la Ioan 21, 9 „pește pus deasupra” are valoarea 153 x 13.

„i-au dat pește”
Luca 24, 42: επεδωκαν αυτω ιχθυος 289 x 13

„pește fript”
ιχθυος οπτου 170 x 13

„fript”
οπτου 153 x 6

Toți acești multipli ai lui 17 sunt legați de multipli lui 13. Avem în
Ioan 21, 9: „pește pus deasupra” 153 x 13
Luca 24, 42: „i-au dat pește” 289 x 13
Luca 24, 42: „pește fript” 170 x 13
dar și
Luca 24, 42: „o bucată de pește fript” 101 x 2 x 13

Interesant este că fraza „ei i-au dat o bucată de pește fript” are valoarea 5170, sau 2 x 2 x 2 x 2 x 17 x 19. Așadar, întreaga frază este multiplu a lui 17.

„ei i-au dat o bucată de pește fript”
Luca 24, 42: οι επεδωκαν αυτω ιχθυος οπτου μερος 16 x 17 x 19

Povestea din Ioan 21 cu peștele pus deasupra pe jăratec, continuă cu „Deci a venit Iisus și a luat pâinea și le-a dat lor, și de asemenea și peștele” (Ioan 21, 13).

„le-a dat lor, și de asemenea și peștele”
Ioan 21, 13: διδωσιν αυτοις και το οψαριον ομοιως 170 x 25

„le-a dat lor, peștele”
διδωσιν αυτοις οψαριον 153 x 20 (170 x 18)

Ne oprim aici și vom continua mâine.

Print Friendly, PDF & Email
Acest articol a fost publicat în Design numeric, Noul Testament, Studiu biblic și etichetat cu , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.