Renașterea

Renașterea – epocă în istoria Europei, care cuprinde, în linii generale, secolele XIV-XVI, perioada de tranziţie de la societatea medievală la cea modernă. A debutat în Italia, în perioada Evului Mediu Târziu și ulterior, s-a răspândit în restul Europei. Renaşterea a promovat spiritul critic, aşezând raţiunea mai presus de credinţă şi de tradiţie. Ea a pus bazele ştiinţelor moderne ale naturii, a iniţiat istoriografia modernă, întemeiată pe o concepţie laică şi pe studiul critic al izvoarelor, a asigurat triumful limbilor „vulgare” în literatură. Ştiinţele naturii au cunoscut în epoca Renaşterii un puternic avânt.
Renașterea a mai însemnat și renașterea păgânismului sub forma secularismului și a raționalismului.

Print Friendly, PDF & Email
« Back to Glossary Index
Pune un semn de carte cu legătura permanentă.