Persoane și toponime în Epistola către Romani

Epistola către Romani este adresată „tuturor celor ce sunteți în Roma” (1, 7) și „sunt bucuros să vă vestesc Evanghelia și vouă celor din Roma” (1, 15). Autorul epistolei este Pavel „rob al lui Iisus Hristos, chemat de El apostol” (1, 1) și este redactată prin mâna lui Tertius (16, 22)
Prima parte a epistolei se adresează cu precădere creștinilor proveniți dinte evrei, cunoscători ai Legii lui Moise, iar a doua parte și celor dintre neamuri (11, 13)
Epistola a fost scrisă între strângerea ajutoarelor din Macedonia și Ahaia (15, 25) și drumul la Ierusalim. În prima parte, Pavel își arată tristețea și durerea inimii pentru frații lui cei de un neam cu el după trup, israeliți, care nu au crezut în Hristos (9, 1-5).

Pe parcursul epistolei întâlnim 53 de nume de persoane dintre care 46 sunt amintite o singură dată, și 12 toponime.

Cele 12 toponime apar în ordine după cum urmează: Roma, Sodoma, Gomora, Sion, Ierusalim, Iliria, Spania, Macedonia, Ahaia, Iudeea, Chenhrea, Asia.
Ierusalimul este amintit de 4 ori, Spania, Sion și Roma apar de câte 2 ori, restul apar numite o singură dată.

Numele de persoane apar în următoarea ordine: Paul, David, Avraan, Sara, Adam, Moise, Israel, Isaac, Rebeca, Iacov, Isav, Osea, Isaia, Veniamin, Ilie, Baal, Iesei. Restul persoanelor sunt amintite în ultimul capitol (16) și sunt persoane cunoscute apostolului: Febe, Priscila, Acvila, Epenet, Maria, Andronic, Iunias, Ampliat, Urban, Stahis, Apelles, Aristobul, Irodion, Narcis, Trifena, Trifosa, Persida, Ruf, Asinscrit, Flegon, Hermes, Iulia, Nereu, Olimpan, Timotei, Lucia, Iason, Sosipatru, Tertius, Gaius, Erast, Cvartus.

Israel este pomenit de 11 ori, Avraam de 10 ori, Isaia de 5 ori, Moise de 4 ori, David de 3 ori, Iacov, Isaac și Sara de câte două ori, restul apar o singură dată.

Print Friendly, PDF & Email
Acest articol a fost publicat în Noul Testament, Studiu biblic și etichetat cu , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.