Zeii din vechime, extratereștri de astăzi (XXXI)

Am continuat cercetarea cu trei din cărțile scrise de Commander X, „Controlorii lumii”[1], „Incredibilele tehnologii ale noii ordini mondiale”[2] și „Cronicile Experimentului Philadelphia[3]. Autorul semnează sub pseudonim din motive lesne de înțeles. Commander X este un fost ofițer superior care a lucrat la vârful serviciilor de informații ale armatei SUA și a avut acces la cele mai secrete documente privind colaborarea extratereștrilor cu guvernul SUA și industria militară. Atunci a înțeles gravitatea amenințării extraterestre. A fost unul dintre primii care au sesizat că există conexiuni între fenomenul OZN și tendința din ce în ce mai crescută de control la nivel mondial. Instituirea noii ordini mondiale și a unui guvern mondial este legate strâns de fenomenul OZN.

Avantajul cercetării de noi materiale este acela că îmi permite să am acces, chiar și indirect la o bibliografie nouă, din care pot afla noi informații interesante. De curând am achiziționat încă zece cărți ce însumează câteva mii de pagini, privind civilizațiile străvechi și legătura lor cu fenomenul OZN.

Sunt multe informații în care te poți pierde ușor. Unii se întreabă dacă chiar este necesar să ne batem capul cu ele. Zic ei: „oare nu s-ar ptuea trăi mai simplu fără să te gândești la ele?”. Mintea celor mai mulți clachează, refuză să mai gândească. De fapt asta și doresc cei care manipulează lumea din umbră, ca omul să nu mai gândească la ce se întâmplă cu el și cu lumea în care trăiește. Ca să rezum un pic, înainte de a intra în alte detalii, putem reține următoarea idee. Ceea ce oamenii de știință numesc în general legende sunt de fapt relatarea unor fapte întâmplate în trecutul îndepărtat al istoriei omenirii. Au existat ființe coborâte din cer[9], pe care oamenii cu timpul i-au numit „zei”.

Au existat civilizații străvechi pierdute, deținătoare ale unor tehnologii avansate și a diverse tipuri de aparate de zbor[8] și chiar arme de distrugere în masă. De unde știm asta? Din dovezile arheologice ce ni s-a păstrat. Ele nu au apărut din senin. Și nici nu ne putem închipui că au fost ridicate de omul epocii de piatră. De asenmenea, încă mai există documente scrise străvechi care au ajuns până la noi și descriu acele civilizații străvechi ce au existat cu zeci de mii de ani în urmă. Ne place sau nu, aceasta se pare că este realitatea.

Nu trebuie însă să ne neliniștim, sau să pornim la drum cu idei preconcepute, ci, dimpotrivă, cu mintea deschisă. Mulți credincioși se tem că asemenea informații despre civilizațiile străvechi pierdute intră în conflict cu afirmațiile biblice, dar nu este așa. Aceste informații intră în conflict cu interpretările textului biblic, care de-a lungul timpului au devenit tot mai reducționiste și influențate subtil de raționalism și materialism.

Vă îndemn să aveți răbdare în continuare, chiar dacă unele informații se repetă, sursele sunt diferite. Este important să înțelegem ce se întâmplă cu lumea în care trăim și de ce evenimentele se succed așa cum putem constata fiecare. Nu este doar o presupunere, ci putem afirma cu certitudine că istoria străveche a lumii este strâns legată de istoria recentă, de cursul evenimentelor pe care le trăim. Să ne amintim cuvintele lui Orwell: „Cine controlează prezentul, controlează trecutul. Iar cine controlează trecutul, controlează viitorul”. Mai pe înțeles, există o Elită ocultă care a falsificat trecutul ce ni se predă prin sistemul instituționalizat de învățământ cu scopul de a manipula și controla viitorul omenirii. Nu putem înțelege lumea în care trăim fără a înțelege istoria străveche a omenirii.

În cele ce urmează voi încerca să expun câteva din informațiile și concluziile oferite de autorul cărților mai sus amintite.

Istoria secretă a Pământului[4] include şi existenţa unei societăţi secrete[5], cunoscută drept rasa reptilienilor „care a coexistat cu umanitatea încă de la formarea planetei noastre”. Legenda spune că aceste fiinţe au ajuns aici de pe Venus şi au ocupat suprafaţa Pământului pentru o scurtă perioadă de timp. [1, p. 41] Oare să fie cei care pretind că i-au ajutat pe americani cu tehnologie?[10] Aș vrea să aveți în minte că prin ființe extraterestre înțelegem ființe din altă dimensiune a spațiului, care se pot materializa și dematerializa.

„Dacă rasa reptilienilor a stăpânit planeta noastră în urmă cu mii de ani, ar fi lăsat vreo urmă a prezenţei ei. O găsim în legendele şi miturile despre şerpi la toate popoarele.
Dar şarpele care păşeşte ca un om pare să-şi fi lăsat şi portretul, în piatră, în diverse locuri pe aceast planetă. Cercetătorului Robert Dickhoff oferă un exemplu bun al acestui lucru într-o poză a unei sculpturi în piatră a zeului babilonian Ashur în cartea sa „Agartha”. El spune: „o zeitate umanoidă, cu cap de vultur şi aripi, dar în rest ca ceilalţi oameni.” [1, p. 41-42]

Erich von Daniken afirmă că „zeii nu ne-au părăsit niciodată”, iar eu afirm că „demonii nu ne-au părăsit niciodată”. Alți autori afirmă că extratereștri nu vor veni niciodată de undeva pe Pământ, întrucât ei sunt aici de milenii. Am amintit de multe ori că noțiunea de „extraterestru” poate naște multe confizii în mintea cititorului, întrucât fiecare înțelege prin această noțiune altceva. Otroc Veaceslav afirma că nu există extratereștri ca să vină de pe alte planete sau din alte galaxii, referindu-se la Universul nostru tridimensional. El mai afirma că pe Lună există o mulțime de demoni, care pentru cercetătorii fenomenului OZN sunt numiți extratereștri.

„Fiinţe asemenea şarpelui au fost cinstite de multe popoare antice sub numele de Nahaş, Naga, Ophis. S-au găsit simboluri ale acestora în Marea Britanie, Grecia, Malta, Egipt, platoul Nazca, Peru, pe insulele din Pacific, în Orientul Îndepărtat, chiar şi în China, mai ales sub forma dragonilor.”

Autorul dă multe detalii şi referinţe bibliografice.

Pentru a înțelege legătura dintre extratereștrii antici (zeii) și societățile secrete vă recomand cartea lui Mike Bara, Ancient Aliens and Secret Societies[6], iar pentru a înțelege ce este cu rasa reptilienilor vă recomand să citiți cartea lui Xaviant Haze, Aliens in Ancient. The Brotherhood of the Serpent and the Secrets of the Nile Civilization[7]. Însă atrag atenția din noi cititorului, scopul nostru este acela de a aduna informații și de a le pune cap la cap pentru a rezolva uriașul puzzle privind istoria omenirii din cele mai străvechi timpuri și până astăzi, fără a ne însuși întru totul interpretările date de autori. Viziunea și interpretarea noastră este diferită, este una creștină, care ia în considerare existența unui Dumnezeu personal, Creatorul întregului Univers, văzut și nevăzut, existența ființelor spirituale bune și malefice, precum și a sufletului nemuritor.

Ceea ce cunoaștem despre lumea spirituală, care în termeni științifici se numește univers paralel sau hiperspațiu, este extrem de puțin și nu trebuie să ne limităm doar la ce prezintă manualele de teologie. Universul în ansambul lui este extrem de complex, când ne gândim la ce nu cunoaștem și în același timp extrem de simplu pe măsură ce pătrundem aceste taine.

Din toate mărturiile pe care le-am prezentat răzbate existența unui război nevăzut între forțele binelui și cele ale răului. Există forțe care ocrotesc lumea și umanitatea și alte forțe malefice care doresc să pună stăpânire pe această lume și să înrobească pe om, trup și suflet. Acest război există de mii de ani și se lucrează în ascuns. Miza este sufletul nemuritor al omului. Să ne amintim de cele descoperite de dr. Corrado Malanga, care afirmă că extratereștri sunt zeii din vechime, tot una cu demonii din spiritualitatea creștină, al căror interes este acela de a înrobi sufletul omului și a-i lua energia vieții cu care ei se hrănesc.

Majoritatea literaturii ce prezintă fenomenul OZN se reduce doar la aspecte materiale și tehnice, trecând cu vederea aspectele spirituale, care de fapt sunt cheia înțelegerii acestor fenomene.

Fenomenul OZN poate fi analizat din multe puncte de vedere, iar informațiile pot fi prezentate selectiv și trunchiat. În asemenea cazuri concluziile sunt total diferite. Lucrările pe această temă nu reușesc să prezinte fenomenul sub toate aspectele. Pe baza cazurilor prezentate în fiecare lucrare, autorii trag concluzia că există și alte forme de viață în Univers și de diverse tipuri, ca de altfel și navele lor spațiale. Însă totul se învârte în spațiul tridimensional. Rar sunt amintite aspectele astrale, spirituale sau cele ale unui univers multi-dimensional.

Luând în calcul toate informațiile adunate reiese că mulți „extratereștri” sunt de fapt ființe astrale, spirituale, iar navele lor iluzii, le-am putea spune, întrucât par materiale, dar nu sunt. Așa putem explica schimbarea formei și a dimensiunilor unor nave observate, care apar din nimic sau din hiperspațiu și dispar așa cu au apărut. Prezența lor se manifestă pe anumite niveluri de vibrație, astfel că pot fi total invizibile și neprezente în spațiul nostru tridimensional, sau pot fi vizibile doar pentru radare, sau și pentru ochiul liber. În alte cazuri ele se materializează. Dar multe dintre aceste nave decât să le considerăm extraterestre am putea să le considerăm de origine intraterestră și chiar terestră. SUA deține încă din anii ’40 tehnologia pentru construirea unor asemena nave spațiale.

Robert Dickhoff, ocultist budist, şi alţii „au susţinut că sub Asia Centrală există un tărâm subteran antic, cunoscut sub numele de Agartha, din pricina căruia s-au luptat fiinţe subterane omeneşti şi reptiliene pentru a stăpâni oraşul antic care pare să fi fost construit în timpuri prediluviene.” [1, p. 48]

Templul Patalo din Tibet pare a fi construit deasupra unor peşteri şi tuneluri de origine străveche. Este scoasă în evidenţă legătura dintre Himalaya, Tibet, reptilienii subterani (nagaşi) şi religia demonică. Aceste fiinţe reptiliene deghizate ca „fraţii din spaţiu” pretind că vin pe Pământ cu intenţia de a-l salva pe om de a distrugere, asta doar până când unii oameni au descoperit că aceşti „cameleoni” erau de fapt de provenienţă reptiliană şi se aflau aici pentru a ne cuceri. Ne amintim și cele afirmate de Otroc Veaceslav, care spune că în interiorul Muntelui Kalais, Himalaya, este gol și că acolo se găsește un supercomputer, asemenea creierului uman, controlat de ființe demonice. Probabil se referă la un calculator dotat cu inteligență artificială.

Mă gândesc de multă vreme la faptul că inteligența artificială (IA) va permite demonilor să interacționeze cu sistemul de calculatore, și prin această interacțiune să

controleze tot ceea ce este conectat la rețea. Tot înseamnă tot, dacă ne gândim la eforturile care se fac pentru implementarea internetului lucrurilor (IoT). Acum înțelegeți care este miza? Să ne gândim un pic. Unde duc extinderea internetului, a vitezei de transfer a datelor, a comunicațiilor, zecile de mii de sateliți de comunicație, sistemele de supraveghere și recunoaștere biometrică? Despre asta vom mai discuta. Dar până atunci meditați la aceste aspecte.

Trevor James, citat de autor, susţine că are informaţii că

„în interiorul planetei noastre sălăşluieşte o rasă foarte degenerată, un popor astral, degenerată nu numai din punct de vedere ştiinţific, ci mai ales în sens moral. Sunt capabili să zboare în spaţiu în plan astral, dar sunt legaţi de pământ. Ei reprezintă forţele lui Eranu, adică a lui Satan. Ei ies la suprafaţă pe la Polul Sud.” [1, p. 61]

Aceste forţe subpământene ce caută să ne controleze destinele au mulţi asociaţi la suprafaţă care să-i ajute să obţină un avantaj asupra noastră. Asociaţii lor de la suprafaţă sunt membrii societăţilor secrete, rosicrucieni, illuminati, francmasoni, satanişti. [6] Richard Shavier susţine că OZN-urile provin din interiorul pământului. El mai susţine că există trei tipuri de farfurii zburătoare: cele care vin din spaţiu, cele care vin din interiorul planetei şi cele care sunt proiecţii iluzorii.

Bibliografie

[1] Commander X, Controlorii lumii, Editura Solaris Print, Bucureşti, 2011.
[2] Commander X, Incredibilele tehnologii ale noii ordini mondiale, Editura Solaris Print, București, 2011.
[3] Commander X, Cronicile Experimentului Philadelphia, Solaris Print, Bucureşti, 2011.
[4] O carte de excepție despre istoria secretă a lumii este scrisă de Laura Knight-Jadczyk, The secret History of the World and How to Get Out Alive, Red Pill Press, 2005.
[5] Mai multe amănunte foarte interesant sunt prezentate în cartea scrisă de Nick Redfern, Secret History. Conspiracies from Ancient Aliens to the New World Order, Visible Ink Press, 2015.
[6] Mike Bara, Ancient Aliens and Secret Societies, Adventures Unlimited Press, 2015.
[7] Xaviant Haze, Aliens in Ancient. The Brotherhood of the Serpent and the Secrets of the Nile Civilization, Bear & Company, 2013.
[8] Pentru amănunte interesante vezi la David Hatcher Childress, Vimana. Flying Machines of the Ancients, Adventures Unlimited Press, 2013.
[9] Vezi Cartea lui Enoh, ediția a cincea, editura Herald, București, 2016.
[10] Jan van Helsing, Soarele negru, Editura ANTET REVOLUTION, f.l., f.a.

Print Friendly, PDF & Email
Acest articol a fost publicat în civilizatii stravechi, Istorie și etichetat cu , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.